ΠΟΛ 1037/2018 σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτηση οφειλέτη σε βάρος του δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1032/2018 Διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με το φόρο ασφαλίστρων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1033/2018 τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών»

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .