Πότε είναι επιτρεπτή αναίρεση προσβαλλόμενης απόφασης

Πότε είναι επιτρεπτή αναίρεση προσβαλλόμενης απόφασης

Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ. Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Για να θεμελιωθεί ο αναιρετικός αυτός λόγος πρέπει τα αποδεικτικά μέσα που δεν ελήφθησαν υπόψη να έχουν προσκομισθεί με επίκληση προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγματικού ισχυρισμού που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, διότι αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο πραγματικά γεγονότα που έχουν αυτή την επίδραση στην έκβαση της δίκης.

ΑΠ 1072/2018

Πρόεδρος: Η κ. Ευφημία Λαμπροπούλου

Εισηγητής: Ο κ. Νικ. Τσάκος

Δικηγόροι: Οι κ.κ. Ν. Διακογιάννης – Βασ. Σαξώνης

Δείτε ακόμα

Πρόσωπα Εποπτείας ή Διεύθυνσης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .