Πρόεδρος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας και παροχή εξαρτημένης εργασίας, ΑΠ 1989/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μεταβίβαση επιχείρησης, ΑΠ 1148/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το δικαίωμα Επίσχεσης Εργασίας, ΑΠ 1287/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .