Πρόσθετες αμοιβές που υπόκεινται στη δυνατότητα ή μη της μονομερούς καταργήσεως τους, κατά τον Ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012 (με αφορμή την 797/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλκίδος)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .