Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών αυτών που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ιθάκης Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 354399/Σ.494/27.7.2022 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εθνική σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 31/11.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υποβολή συμπληρωματικών ΑΠΔ για την ασφάλιση στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .