Σχόλιο στην Αριθμ.134/2017 Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών. «Γνωμοδότηση. Ανάληψη από τον εργοδότη της υποχρέωσης προς κάλυψη εις το διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών του καταστατικού ΤΑΠΤΠ»

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .