Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εγκ. e-ΕΦΚΑ 42/14.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων ΑΕ και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν από 1.1.2020 και μετά Εγκ.e-ΕΦΚΑ 40/12.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .