Συνυπεύθυνες επιχειρήσεις, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/818/18.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ασφάλιση πωλητών λαϊκών λαχείων μετά την 1.5.2014, Εγκ. ΙΚΑ 44/6.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α. Παρακράτηση εισφοράς 0,20 ευρώ υπέρ του λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ Β. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωιδρυματικού επιδόματος από 1.12.2016 και εφεξής Γ. Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ και παράλληλα σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια, φορείς εκτός ΕΟΠΥΥ, Εγκ. ΙΚΑ 45/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .