Εγκύκλιοι – Έγγραφα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του ΕΚΑΣ από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφαρμογή του άρθρ.31 του Ν.4411/2016 και της 40124/8516 ΚΥΑ, Εγκ. ΙΚΑ 41/18.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπέρ ΕΤΕΑ από 1.1.2017, Εγκ. ΙΚΑ 43/29.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Α. Παρακράτηση εισφοράς 0,20 ευρώ υπέρ του λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ Β. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωιδρυματικού επιδόματος από 1.12.2016 και εφεξής Γ. Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ και παράλληλα σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια, φορείς εκτός ΕΟΠΥΥ, Εγκ. ΙΚΑ 45/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα