Σύσταση του «Ιδρύματος παιδικής μέριμνας και νεότητας της ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης», Αποφ. 805/5.11.2019 Ιεράς Συνόδου (περ)

Σύσταση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ” και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Αποφ. 805/5.11.2019 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

ΦΕΚ 4252/Β/20.11.2019

Δείτε ακόμα

Ν.4639/2019 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων κ.α. (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .