ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύσταση του «Ιδρύματος παιδικής μέριμνας και νεότητας της ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης», Αποφ. 805/5.11.2019 Ιεράς Συνόδου (περ)

Σύσταση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ” και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας αυτού. Αποφ. 805/5.11.2019 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης ΦΕΚ 4252/Β/20.11.2019

Περισσότερα