Τέλη Χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, χρόνος παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου, Εγκ.ΑΑΔΕ Ε 2147/11.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προσδιορισμός επιχειρήσεων για απαλλαγή 30% από το μηνιαίο μίσθωμα του Σεπτεμβρίου, Απόφ. Υπ. Οικονομικών Α.1213/24.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προσδιορισμός επιχειρήσεων για απαλλαγή 40% από το μηνιαίο μίσθωμα του Σεπτεμβρίου, Απόφ.Α1214/24.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .