Τροποποίηση ΚΥΑ 4.31879/3.1604 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015, Απόφ.5.20860/5.15964/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός ύψους αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων εφόρων, δικαστικών αντιπροσώπων κλπ για τη διενέργειας των εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου 2015, Απόφ.31393/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Χορήγηση ειδικής άδειας εκλογών για τις βουλευτικές εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015, Απόφ. 39407/654/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .