Τροποποίηση ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα», Απόφ. Α 1094/28.2.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες, Εγκ.ΑΑΔΕ Ε 2049/18.3.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .