Τροποποίηση της Α.1143/2023 περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών Απόφ. Α 1188/30.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με το αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1181/15.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1184/23.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .