Τροποποίηση της εγκυκλίου 29/2019 – Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε. Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 85402/23.2.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Οδηγίες για την απεικόνιση στην (ΑΠΔ) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα ΝΠΙΔ, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου Εγκ. e-EΦΚΑ 65/13.12.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων ΤΑΝΤΠ Εγκ. e-ΕΦΚΑ 69/28.12.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .