Έκδοση Αποφάσεων Προσωρινής Σύνταξης στις Περιπτώσεις που Αναγνωρίζεται Πλασματικός Χρόνος για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος, Εγγρ. ΙΚΑ Σ00/87/16.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .