ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ο Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ και Οι Ημερομηνίες ΟρόσημοΝομολογία για τις Διακρίσεις της Ενδοσυμβατικής Ευθύνης του ΕργοδότηΕπιστροφή των Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Αποδοχών και ΣυντάξεωνΔιάγραμμα του Νόμου 4093/2012

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.4093/2012. Οδηγίες για την Εφαρμογή των Υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 Εγκ. Υπ. Εργασίας 26352/839/28.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση Ρυθμίσεων του άρθρ. 1ου Υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του Ν.4093/2012 σχετικά με την Μείωση των Εφάπαξ Βοηθημάτων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/οικ.26522/978/21.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση Ρυθμίσεων του άρθρ. 1ου Υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του Ν.4093/2012 Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.20020/οικ.26299/992/21.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.ΙΑ.4 του άρθρ.1ου του Ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής. ( Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ) Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.26985/852

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα