Γνωστοποίηση Ρυθμίσεων του άρθρ. 1ου Υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του Ν.4093/2012 Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.20020/οικ.26299/992/21.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .