Γνωστοποίηση Ρυθμίσεων του άρθρ. 1ου Υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του Ν.4093/2012 σχετικά με την Μείωση των Εφάπαξ Βοηθημάτων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/οικ.26522/978/21.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .