Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.ΙΑ.4 του άρθρ.1ου του Ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής. ( Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ) Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.26985/852

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .