Παροχή Διευκρινήσεων για το Συνυπολογισμό ή μη Χρόνων που Αναγνωρίζονται στο κατά Περίπτωση Ανώτατο Όριο Αναγνωριστέου Πλασματικού Χρόνου που Προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρ.40 Ν.2084/1992, όπως Τελικά Αντικαταστάθηκαν με το άρ.40 Ν.3996/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .