Αγορανομική Διάταξη 04/2012 σχετικά με την Πώληση Καυσόξυλων και το Δικαίωμα του Καταναλωτή να μην Καταβάλλει Αντίτιμο αν δεν Λάβει το Νόμιμο Παραστατικό της Συναλλαγής, Απόφ. Α2-1145/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .