Καθορισμός δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής για εφαρμογή διατάξεων παραγρ. 1-4 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις” Απόφ. 8780/208/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1468/07 – Μεταβίβαση επιχ/σης και δικαιώματα εργαζομένων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφάλειας Παροχής Υπηρεσιών και συστημάτων Ασφάλειας – Σ.Σ.Ε. 8.4.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .