ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής για εφαρμογή διατάξεων παραγρ. 1-4 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις” Απόφ. 8780/208/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) 2009 στους Τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού – Τροποποίηση Υπ. Απασ/σης – Απόφ. 13680/394/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς διατάξεις οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Κοινωνική Νομοθεσία αναφορικά με δραστηριότητες οδικών μεταφορών κ.λπ. – Απόφ. Γ438/28317/2481/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα