Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς διατάξεις οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Κοινωνική Νομοθεσία αναφορικά με δραστηριότητες οδικών μεταφορών κ.λπ. – Απόφ. Γ438/28317/2481/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1468/07 – Μεταβίβαση επιχ/σης και δικαιώματα εργαζομένων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφάλειας Παροχής Υπηρεσιών και συστημάτων Ασφάλειας – Σ.Σ.Ε. 8.4.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .