Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρ.1 του Ν.4254/2014 (Α΄85) και του άρθρ.220 του Ν.4281/2014 σχετικά με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978/3.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναιτιώδης ο χαρακτήρας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ΑΠ 1123/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

15ετία και αποχώρηση, συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, εσωτερικός κανονισμός, ΑΠ 2027/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .