Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρ. 55 Ν.4310/2014, η τροποποίηση ωραρίου δεν καταχωρείται πλέον στο Ειδικό Βιβλίο (καταργείται) αλλά μέσω συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», Εγκ. Υπ. Εργασίας 46755/847/11.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναιτιώδης ο χαρακτήρας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ΑΠ 1123/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

15ετία και αποχώρηση, συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, εσωτερικός κανονισμός, ΑΠ 2027/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .