α) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρ.18 του Ν.4302/2014 β) Διευκρινήσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού σώματος που εξακολουθούν κατόπιν επιλογής τους να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Εγκ. ΙΚΑ 62/26.11.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναιτιώδης ο χαρακτήρας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ΑΠ 1123/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

15ετία και αποχώρηση, συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, εσωτερικός κανονισμός, ΑΠ 2027/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .