ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ενόψει επαναφοράς της ανταπεργίας (Lock Out);
Ν.4310/2014 τροποποίηση ωραρίου – συμπληρωματικοί πίνακες, βιβλίο υπερωριών, σύστημα Περσέας
Σχετικά με την ασφάλιση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα