ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ενόψει επαναφοράς της ανταπεργίας (Lock Out);
Ν.4310/2014 τροποποίηση ωραρίου – συμπληρωματικοί πίνακες, βιβλίο υπερωριών, σύστημα Περσέας
Σχετικά με την ασφάλιση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρ.1 του Ν.4254/2014 (Α΄85) και του άρθρ.220 του Ν.4281/2014 σχετικά με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978/3.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρ. 55 Ν.4310/2014, η τροποποίηση ωραρίου δεν καταχωρείται πλέον στο Ειδικό Βιβλίο (καταργείται) αλλά μέσω συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», Εγκ. Υπ. Εργασίας 46755/847/11.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

α) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρ.18 του Ν.4302/2014 β) Διευκρινήσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού σώματος που εξακολουθούν κατόπιν επιλογής τους να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Εγκ. ΙΚΑ 62/26.11.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, Εγκ. ΙΚΑ 64/28.11.2014, τροποποίηση οδηγιών, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/8

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4281/2014, Εγκ. ΙΚΑ 66/9.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ – τ.ΕΤΕΑΜ, Εγγρ. ΙΚΑ Τ01/681/2/13.11.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα