ΑΠΔ Διόρθωση Λαθών μέσω Διαδικτύου περιόδων Απασχόλησης 1/2002 – 12/2010 Ενυποβολές ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων της ίδιας Περιόδου Απασχόλησης που Υποβλήθηκαν Μέσω Διαδικτύου – Έγγρ. ΙΚΑ Γ99/1/53/30.3.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 48/2010 Μονομερής Μεταβολή όρων Συμβάσεως και συμφωνία εργαζομένου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .