Τροποποίηση της 13251/531/15.10.10ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας 10.000 Ανέργων ηλικίας 16-24 ετών», Απόφ.15624/563/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η 25η Μαρτίου 2012 – Ημέρα Κυριακή

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .