Τροποποίηση της 19721/15.10.10 ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 200.000 θέσεων Πλήρους Απασχόλησης με Επιδότηση των Εργοδοτικών Εισφορών για τη Διατήρηση Τουλάχιστον 400.000 Θέσεων Εργασίας» Απόφ.15623/562/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η 25η Μαρτίου 2012 – Ημέρα Κυριακή

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .