Διαδικασία Είσπραξης και Απόδοσης της υπέρ ΝΑΤ Εισφοράς επί των Ρυμουλκικών Δικαιωμάτων καθώς και του Ποσοστού υπέρ ΕΚΟΕΜΙΝ επί της Εισφοράς – Απόφ. 1329.1/19/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 882/2007 – Θάνατος εργοδότη – Λύση Συμβάσεως και αποζημίωση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 361/2007 – Αδικοπραξία από Σεξουαλική παρενόχληση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .