ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Χ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια των Ομαδικών Απολύσεων στο Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και η Πρόσφατη Σχετική Νομολογία του ΔΕΚ
Κ. Τζιμάνη : – Το Επίδομα Εορτών Πάσχα 27 Απριλίου 2008, Πρακτικοί Πίνακες- Οι Αργίες των Εορτών του Πάσχα
Α. Καπάνταη : Περιληπτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Εργοδότη