ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Χ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια των Ομαδικών Απολύσεων στο Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και η Πρόσφατη Σχετική Νομολογία του ΔΕΚ
Κ. Τζιμάνη : – Το Επίδομα Εορτών Πάσχα 27 Απριλίου 2008, Πρακτικοί Πίνακες- Οι Αργίες των Εορτών του Πάσχα
Α. Καπάνταη : Περιληπτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Εργοδότη

Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχ/σεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2008 – Απόφ. 5577/52/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις έτους 2008 – Απόφ. 324/27/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια καθώς και για έξοδα αμοιβής δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 2008 – Απόφ. 327/29/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών έτους 2008 – Απόφ. 326/28/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διαδικασία Είσπραξης και Απόδοσης της υπέρ ΝΑΤ Εισφοράς επί των Ρυμουλκικών Δικαιωμάτων καθώς και του Ποσοστού υπέρ ΕΚΟΕΜΙΝ επί της Εισφοράς – Απόφ. 1329.1/19/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα