ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Χ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια των Ομαδικών Απολύσεων στο Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και η Πρόσφατη Σχετική Νομολογία του ΔΕΚ
Κ. Τζιμάνη : – Το Επίδομα Εορτών Πάσχα 27 Απριλίου 2008, Πρακτικοί Πίνακες- Οι Αργίες των Εορτών του Πάσχα
Α. Καπάνταη : Περιληπτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Εργοδότη

Ασφάλιση για παροχές Ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. από 1.1.2008 στο Ταμ. Ασφ. Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές … – Εγκ. ΙΚΑ 9/8.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Εξαγορά στο ΕΤΕΑΜ χρόνου ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (πριν την 1.1.93, όταν το ΕΤΕΑΜ είναι συμμετέχων φορέας διαδοχικής ασφάλισης – Εγκ. ΙΚΑ 12/12.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάταξη των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 23η ασφαλιστική κλάση έτους 2008. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ στους Κρεοπώλες για το έτος 2007. Εγγρ. ΙΚΑ Τ01/662/1/5.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλ. εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμ και υπαγωγή στις ρυθμίσεις και των αστικών εταιριών μη κερδ. χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες. Εγγρ. ΙΚΑ Ε33/40/8.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Οι μακροχρόνια άνεργοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ένταξής τους στις διατάξεις του άρθρ. 10 Ν. 2874/2000 θα πρέπει να κατέχουν δελτίο ανεργίας ανανεούμενο ανά μήνα. Εγγρ. ΙΚΑ Α23/593/13.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο οικονομικού έτους 2008 και καθορισμός δικαιολογητικών – Απόφ. 1013687/164/Α0012/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα