Ασφάλιση για παροχές Ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. από 1.1.2008 στο Ταμ. Ασφ. Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές … – Εγκ. ΙΚΑ 9/8.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 882/2007 – Θάνατος εργοδότη – Λύση Συμβάσεως και αποζημίωση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 361/2007 – Αδικοπραξία από Σεξουαλική παρενόχληση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .