ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαδικασία Είσπραξης και Απόδοσης της υπέρ ΝΑΤ Εισφοράς επί των Ρυμουλκικών Δικαιωμάτων καθώς και του Ποσοστού υπέρ ΕΚΟΕΜΙΝ επί της Εισφοράς – Απόφ. 1329.1/19/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ασφάλιση για παροχές Ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. από 1.1.2008 στο Ταμ. Ασφ. Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές … – Εγκ. ΙΚΑ 9/8.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Εξαγορά στο ΕΤΕΑΜ χρόνου ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (πριν την 1.1.93, όταν το ΕΤΕΑΜ είναι συμμετέχων φορέας διαδοχικής ασφάλισης – Εγκ. ΙΚΑ 12/12.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάταξη των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 23η ασφαλιστική κλάση έτους 2008. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ στους Κρεοπώλες για το έτος 2007. Εγγρ. ΙΚΑ Τ01/662/1/5.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλ. εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμ και υπαγωγή στις ρυθμίσεις και των αστικών εταιριών μη κερδ. χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες. Εγγρ. ΙΚΑ Ε33/40/8.2.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα