Προσδιορισμός του Ποσού της Προσαύξησης στη Σύνταξη για Σύζυγο καθώς και για τον Υπολογισμό των Περιορισμών σε Περιπτώσεις Εργαζόμενων Συνταξιούχων, άρθρ. 138 περ.Ι του Ν.4052/12, Εγκ. ΙΚΑ 55/2.8.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί του Ν.4024/11, ΝΣΚ 214/12 Τμήμα Γ΄

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΣΕ και Κανονισμός Εργασίας, ΑΠ 251/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .