ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε Δικαιούχους Πληρωμών που Υλοποιούν Πράξεις στο Πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Εγκ. ΙΚΑ 47/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης Διαζευγμένων, σε Περίπτωση Θανάτου Ασφαλισμένου ή Συνταξιούχου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ άρθρ.37 §3 του Ν.3996/11, Εγκ. 53/24.7.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προσδιορισμός του Ποσού της Προσαύξησης στη Σύνταξη για Σύζυγο καθώς και για τον Υπολογισμό των Περιορισμών σε Περιπτώσεις Εργαζόμενων Συνταξιούχων, άρθρ. 138 περ.Ι του Ν.4052/12, Εγκ. ΙΚΑ 55/2.8.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ποσοστό Μείωσης στη Μειωμένη Σύνταξη Γυναικών Ασφαλισμένων, Πλασματικοί Χρόνοι άρ.40 του Ν.3996/11 από Γυναίκες που είχαν Συμπληρώσει το 55 ή το 60 Έτος Ηλικίας, Όριο Ηλικίας για 2η Σύνταξη σε Γυναίκες Ασφ/νες πριν την 1.1.93, κ.ά, ΙΚΑ Σ40/207/5.7.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα