Βεβαίωση του άρθρ.20 του Ν.3863/10 που Αφορά τις Ετήσιες Καταβληθείσες Εισφορές από Αμοιβές Εργοσήμου, για Φορολογική Χρήση, Εγγρ. ΙΚΑ Α21/449/61/11/7/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί του Ν.4024/11, ΝΣΚ 214/12 Τμήμα Γ΄

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΣΕ και Κανονισμός Εργασίας, ΑΠ 251/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .