Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε Δικαιούχους Πληρωμών που Υλοποιούν Πράξεις στο Πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Εγκ. ΙΚΑ 47/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί του Ν.4024/11, ΝΣΚ 214/12 Τμήμα Γ΄

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΣΕ και Κανονισμός Εργασίας, ΑΠ 251/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .