Α. Κοινοποίηση Οδηγιών ΕΤΕΑΜ σχετικά με Α) Ασφαλιστικές Εισφορές κατά Κλάση για τους Ασφαλισμένους του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ Β) Υπολογισμό Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ, Β. Απεικόνιση της Ασφάλισης υπέρ ΕΤΕΑΜ από 1.5.12, Εγκ. ΙΚΑ 59

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργατικό Ατύχημα στον Προαύλιο Χώρο της Επιχείρησης και Ευθύνη Εργοδότη ΑΠ 11/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου συναφθείσες πριν από Π.Δ.81/03 και 164/04 ΑΠ 16/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .