Ένταξη στο ΕΤΑΜ, από 1.6.08, α) του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος, β) του Ταμείου Προσ. Ιπποδρομιών και γ) του κλάδου Επικ. σύνταξης του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων – Εγκ. ΙΚΑ 43/29.5.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1678/2007 – Σύμβαση έργου και Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – Διάκριση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1676/2007 – Σύμβαση μερικής απασχόλησης χωρίς έγγραφο τύπο

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .