ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εποχικά απασχολ. του κλ. Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, σε επιχ/σεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας … Εγκ. ΙΚΑ 42/26.5.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ένταξη στο ΕΤΑΜ, από 1.6.08, α) του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος, β) του Ταμείου Προσ. Ιπποδρομιών και γ) του κλάδου Επικ. σύνταξης του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων – Εγκ. ΙΚΑ 43/29.5.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα