ΟΑΕΕ Συμπλήρωση του Άρθρ. 18 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, σχετικά με το Θάνατο Συνταξιούχου και τα Έξοδα Κηδείας Απόφ.Φ.40035/οικ.29804/2352/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .