ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα από Επαγγελματίες Υπηκόους Κρατών Μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις των Άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ρύθμιση Όρων, Προϋποθέσεων και Διαδικασίας για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4052/2012 που Αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, Απόφ.15149/525/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

ΟΑΕΕ Συμπλήρωση του Άρθρ. 18 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, σχετικά με το Θάνατο Συνταξιούχου και τα Έξοδα Κηδείας Απόφ.Φ.40035/οικ.29804/2352/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ν.4115/2012 Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα