Ρύθμιση Όρων, Προϋποθέσεων και Διαδικασίας για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4052/2012 που Αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, Απόφ.15149/525/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .